37°anno

 

                                                                                                                                                    

                         

                                                                         

induttanze smt

induttanze smt di potenza

induttanze dip

Emi - Emc

toroidi

prodotti per RF

PRODOTTI IN VETRINA

SMTDR54-100M

Induttanza dalla 3Lcoil

versione smt di potenza

FC0425-160M-3A-5R

Filter choke dalla 3Lcoil

versione per alte correnti

TC221M-1,5A-5026

Toroids chokes dalla 3Lcoil

versione per alte correnti

  

Tact switches

                     

carpenteria plastica