38°ANNO 
       

   

                         

                                                                         

induttanze smt

induttanze smt di potenza

induttanze dip

Emi - Emc

toroidi

prodotti per RF

PRODOTTI IN VETRINA

TC221M-1,5A-5026

Toroids chokes dalla 3Lcoil

versione per alte correnti

PKS0809-821K-0,5A

Induttanza dalla 3Lcoil

versione radiale

SMTDR0804-330M

Induttanza dalla 3Lcoil

versione di potenza per smt

  

Tact switches

                     

carpenteria plastica